Disclaimer Vivo Fotografie

Deze website is eigendom van Vivo Fotografie, voorheen RAVivo Fotografie. Bij het gebruik van deze website stemt u in met de disclaimer van Vivo Fotografie. Onder de website wordt verstaan, alle webpagina's waarvan de inhoud en geplaatste bestanden afkomstig zijn van Vivo Fotografie en/of de daarbij behorende domeinnamen https://www.vivofotografie.nl, https://vivofotografie.nl, http://www.vivofotografie.nl, http://vivofotografie.nl https://www.vivo-droneinspecties.nl http://www.vivo-droneinspecties.nl https://vivo-droneinspecties.nl http://vivo-drone-inspecties.nl Als u niet akkoord gaat met deze disclaimer verzoeken wij u deze websites niet te gebruiken en/of te raadplegen.

Alle foto's en andere inhoud van de websites van Vivo Fotografie voorheen RAVivo Fotografie zijn auteursrechtelijke beschermd. Deze rechten berusten bij Vivo Fotografie, fotograaf Richard Vivo en/of Nicole Brandwijk. Dit houdt in dat niets van deze websites zonder schriftelijke toestemming van Vivo Fotografie gekopieerd, gereproduceerd, gelinkt, opgeslagen, verzonden, gedrukt, verspreid of op welke andere manier dan ook gebruikt mag worden. Indien er toch materiaal gebruikt wordt zonder schriftelijke toestemming zal Vivo Fotografie zich beroepen op het auteursrecht en u een factuur sturen voor het gebruik van een en/of meerdere foto's. Het tarief wat wij zullen hanteren is geheel afhankelijk van hoe u onze foto en/of foto's gebruikt heeft. Indien de factuur niet wordt betaald binnen de gestelde betalingstermijn die op de factuur vermeld staat zullen wij gerechtelijke stappen nemen.

Voor gebruik van foto's, teksten en/of andere toestemmingen verzoek ik u contact op te nemen via het contactformulier.

De websites van Vivo Fotografie bevatten links naar websites die door derden worden aangeboden en beheerd waarover Vivo Fotografie geen controle op uitoefent. Vivo Fotografie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik, informatie en/of inhoud van deze websites. Het gebruiken van links is dan ook geheel op eigen risico.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat deze niet geheel correct of verouderd is. Vivo Fotografie is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.


Alle foto's van mij op de website zijn gemaakt door Nicole Brandwijk.


De algemene voorwaarden zijn via deze pagina beschikbaar.
De privacy en cookies verklaring staan op deze pagina.

Copyright 2006/2023 Vivo Fotografie - All Rights Reserved